fbpx

Danh mục máy phát điện

Bảng tính công suất tải

Bảng tính công suất phụ tải cho Máy phát điện được Tổng kho máy phát điện cung cấp cho khách hàng. Đây là bảng tính tự động, Quý khách có thể sử dụng bảng tính này để thêm các danh mục thiết bị phụ tải và số lượng cụ thể. Bảng tính sẽ tự tính tổng công suất tải của Quý khách khi sử dụng máy phát điện dự phòng và tư vấn Lựa chọn máy phát điện dự phòng phù hợp.

Tham khảo: Công suất tiêu thụ của các thiết bị điện dân dụng.
Danh mục các thiết bị điện của chúng tôi đã thêm khá đầy đủ, nếu công suất tiêu thụ chưa đúng hoặc thiếu Quý khách có thể thêm mục Thiết bị khác… và sửa công suất đúng với thiết bị phụ tải của mình để tính ra tổng công suất tiêu thụ:

Loading Power Capacity...