Chọn Công suất Máy phát điện

Chọn Máy phát điện theo công suất chính xác:

Dưới 50 kVA

Máy phát điện 10kVA
Máy phát điện 15kVA
Máy phát điện 20kVA
Máy phát điện 25kVA
Máy phát điện 30kVA
Máy phát điện 40kVA
Máy phát điện 45kVA
Máy phát điện 50kVA

Từ 55 đến 100 kVA

Máy phát điện 55kVA
Máy phát điện 60kVA
Máy phát điện 70kVA
Máy phát điện 80kVA
Máy phát điện 90kVA
Máy phát điện 100kVA

Từ 110 đến 200 kVA

Máy phát điện 110kva
Máy phát điện 120kVA
Máy phát điện 125kVA
Máy phát điện 140kVA
Máy phát điện 150kVA
Máy phát điện 160kVA
Máy phát điện 180kVA
Máy phát điện 200kVA

Từ 225 đến 500 kVA

Máy phát điện 225kVA
Máy phát điện 250kVA
Máy phát điện 300kVA
Máy phát điện 350kVA
Máy phát điện 400kVA
Máy phát điện 450kVA
Máy phát điện 500kVA

Từ 550 đến 1000 kVA

Máy phát điện 550kVA
Máy phát điện 600kVA
Máy phát điện 650kVA
Máy phát điện 700kVA
Máy phát điện 750kVA
Máy phát điện 800kVA
Máy phát điện 900kVA
Máy phát điện 1000kVA

Từ 1000 đến 2000 kVA

Máy phát điện 1200kVA
Máy phát điện 1300kVA
Máy phát điện 1400kVA
Máy phát điện 1500kVA
Máy phát điện 1800kVA
Máy phát điện 1900kVA

Trên 2000 kVA

Máy phát điện 2100kVA
Máy phát điện 2300kVA
 
1
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?